ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Державна Екологічна Інспекція

Що робиться в цій структурі? Хто і що може сказати???

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 287

6.12.2017 21:47 Человек с бульвара Капуцинов

Кстати, если экологов будут убирать с границы (потом с внутренних ПЭКов) путем внесения изменений в Таможенный кодекс, то процедура должна быть такая:

—Мин.экономики готовит законопроект, который выносится на голосование в ВРУ;

—ВРУ принимает ЗУ;

—Президент подписывает ЗУ;

—СМИ публикует ЗУ.

Сколько времени эта процедура займёт, если на носу новогодние, рождественские праздники, а 2-го февраля ВРУ уходит в отпуск? Успеют до каникул?


7.12.2017 10:49 Эхо для человека с Бульвара

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 листопада 2017 р. № 878 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364 “Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 46, ст. 1667) зміни, що додаються.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 878

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364

У постанові:

1) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом “єдиного вікна” з використанням електронних засобів передачі інформації, що додається.

Центральним органам виконавчої влади привести до 31 грудня 2017 р. власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою, передбачивши в них положення щодо функціонування системи управління ризиками як підстави для здійснення контролю товарів, що підлягають державним видам контролю.”;

2) доповнити постанову пунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:

“4-1. Установити, що до 31 січня 2018 р. рішення про здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів приймається підприємством.

4-2. Міністерству фінансів затвердити як нормативно-технічні документи, необхідні для застосування Порядку, затвердженого цією постановою, переліки:

місць митного оформлення товарів, в яких застосовується зазначений Порядок;

пунктів пропуску через державний кордон України, в яких функціонують комплекси для здійснення автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів;

документів та/або відомостей, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення відповідного виду державного контролю.”.

Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом “єдиного вікна” з використанням електронних засобів передачі інформації, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 878)

ПОРЯДОК інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом “єдиного вікна” з використанням електронних засобів передачі інформації

Загальна частина

Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів доходів і зборів, державних органів, уповноважених на здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю (далі — контролюючі органи), та підприємств за принципом “єдиного вікна” із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів, а також механізм обміну інформацією та документами між органами доходів і зборів та державними органами, уповноваженими на видачу документів, що підтверджують дотримання обмежень під час переміщення товарів через митний кордон України (далі — державні органи).

Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України.

Дія цього Порядку поширюється на операції із ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, а також переміщення транзитом товарів, які підлягають митному та іншим видам державного контролю.

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю із застосуванням положень цього Порядку є обов’язковим у разі електронного декларування товарів.

Взаємодія органів доходів і зборів, контролюючих органів та підприємств, а також обмін інформацією та документами між органами доходів і зборів та державними органами відповідно до цього Порядку здійснюється за принципом “єдиного вікна” згідно з міжнародною практикою та рекомендаціями міжнародних організацій із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів (далі — інформаційна система) та з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у разі інтеграції та/або з використанням ресурсу Національної системи конфіденційного зв’язку.

У разі переміщення через митний кордон України товарів, необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій; а також живих тварин, органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації; товарів, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання; товарів військового призначення; товарів, що ввозяться для потреб Збройних Сил, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів військових формувань, СБУ, МВС, Національної поліції, Держприкордонслужби, ДСНС, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку для забезпечення проведення антитерористичної операції; радіоактивних матеріалів; фото-, аудіо- і відеоматеріалів для засобів масової інформації; товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги; товарів, що переміщуються в рамках виконання угод про виробничу кооперацію; товарів, що переміщуються за процедурою МДП, державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль таких товарів здійснюється першочергово.

Інформаційна система

Посадові особи контролюючих органів, державних органів взаємодіють з інформаційною системою з використанням:

спеціального програмно-інформаційного комплексу (далі — веб-інтерфейс), який розробляється ДФС та безоплатно надається у користування контролюючим органам, державним органам; та/або

системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; та/або

власних інформаційних систем, сумісних з інформаційною системою ДФС.

Послуги електронного цифрового підпису надаються в акредитованому центрі сертифікації ключів ДФС посадовим особам контролюючих органів та державних органів, які користуватимуться інформаційною системою (далі — уповноважені посадові особи), безоплатно за зверненнями таких органів.

Інформаційна система забезпечує можливість уповноваженим посадовим особам здійснювати заходи, передбачені цим Порядком, та зберігає документи і протоколи дій її користувачів протягом 1095 днів.

Адміністратором інформаційної системи є ДФС, яка за зверненнями контролюючих органів та державних органів надає право доступу уповноваженим посадовим особам таких органів. Кожний контролюючий орган та державний орган визначає власного адміністратора системи, який взаємодіє з адміністратором інформаційної системи.

При цьому адміністратори, визначені у контролюючому органі та державному органі, забезпечують функціонування інформаційної системи, супроводження наповнення системи управління ризиками та здійснення контролю за роботою уповноважених посадових осіб відповідного органу в інформаційній системі.

Інформаційна система передбачає можливість доступу уповноважених посадових осіб до відомостей, протоколів дій та інших даних, що:

внесені уповноваженими посадовими особами відповідного контролюючого органу;

внесені підприємствами та призначені для відповідного контролюючого органу;

внесені уповноваженими посадовими особами державних органів;

сформовані за допомогою інформаційної системи відповідно до цього Порядку на підставі даних, зазначених в абзацах другому — четвертому цього пункту.

Взаємодія підприємств з інформаційною системою здійснюється з використанням інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, що використовуються підприємствами для подання органам доходів і зборів документів і відомостей, передбачених Митним кодексом України, через автоматизовану систему митного оформлення органів доходів і зборів. Інформаційна система надсилає підприємству повідомлення з електронним цифровим підписом посадової особи органу доходів і зборів.

Документи, відомості, що вносяться підприємствами до інформаційної системи у вигляді сканованих копій, повинні зберігатися підприємством не менш як 1095 днів.

Інформаційна система, веб-інтерфейс та спеціальне програмне забезпечення можуть мати додаткові функції для зручності користування, які запроваджуються ДФС з урахуванням заявок користувачів та власних ресурсів.

Пропозиції про доопрацювання програмного забезпечення з метою отримання додаткових функцій для зручності користування подаються ДФС через адміністраторів системи, визначених контролюючими органами.

Інформаційна система може використовуватися для подання підприємствами документів, які необхідні для видачі органами доходів і зборів, відповідно до Митного кодексу України, дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі, митного складу, складу тимчасового зберігання, здійснення митної брокерської діяльності, а також для отримання підприємствами таких дозволів.

Результати заходів державного контролю і документи, сформовані в електронній формі відповідно до цього Порядку та оформлені на паперових носіях відповідно до встановленого іншими нормативно-правовими актами порядку, мають однакову юридичну силу.

У разі оформлення результатів заходів державного контролю і документів в електронній формі відповідно до цього Порядку проставлення контролюючими органами на товаросупровідних(товаротранспортних) документах відповідних відміток, печаток та штампів не здійснюється.

Ввезення товарів на митну територію України

У пунктах пропуску через державний кордон України державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль здійснюється органами доходів і зборів в установленому порядку у формі попереднього документального контролю, результати якого вносяться посадовими особами органів доходів і зборів до інформаційної системи.

У пунктах пропуску через державний кордон України, в яких забезпечено функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль вважається завершеним, якщо товари випущені з пункту пропуску через державний кордон України для переміщення їх у митницю призначення. У такому разі інформаційна система на підставі відмітки посадової особи органу доходів і зборів про пропуск товарів автоматично формує відмітку про здійснення радіологічного контролю незалежно від рішення підприємства про застосування положень цього Порядку, а проставлення на товаросупровідних (товаротранспортних) документах відповідних відміток про проведення державного радіологічного контролю не здійснюється.

У разі завершення у повному обсязі державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного чи екологічного контролю уповноваженими посадовими особами, а також у разі завершення радіологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, у яких не забезпечено функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, такі посадові особи протягом 30 хвилин з моменту завершення контролю вносять з використанням веб-інтерфейсу до інформаційної системи відмітку про його здійснення, незалежно від рішення підприємства про застосування положень цього Порядку.

Органи доходів і зборів у пунктах пропуску через державний кордон України надають уповноваженим посадовим особам доступ до веб-інтерфейсу.

Інформаційна система протягом однієї години після випуску з пункту пропуску через державний кордон України для переміщення у митницю призначення задекларованих у попередній або періодичній митній декларації товарів автоматично формує та надсилає підприємству електронне повідомлення, в якому зазначаються:

реквізити попередньої або періодичної митної декларації;

дата і час випуску товарів з пункту пропуску через державний кордон України;

види державного контролю, які здійснено у формі попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України органами доходів і зборів;

види державного контролю, які завершено у пункті пропуску через державний кордон України;

види державного контролю, які необхідно завершити у зонах митного контролю на митній території України;

вичерпний перелік документів та/або відомостей, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення необхідного виду державного контролю.

Скановані копії документів, необхідних для завершення відповідного виду державного контролю, разом з електронним повідомленням з електронним цифровим підписом посадової особи підприємства надсилаються до інформаційної системи для здійснення відповідного виду державного контролю до моменту прибуття товарів у місце доставки або після їх прибуття у строки, визначені статтею 95 Митного кодексу України.

У разі надання згоди підприємства на передання контролюючому органу відомостей, які зазначені в попередній або періодичній митній декларації (крім відомостей про вартість товарів), копії комерційних рахунків, контрактів, сертифікатів походження не скануються та не передаються в складі електронного повідомлення.

В електронному повідомленні підприємство зазначає реквізити попередньої або періодичної митної декларації, надає чи не надає згоду на передання її відомостей (крім відомостей про вартість товарів) контролюючому органу, а також зазначає дату і час, коли товари у митниці прибуття у присутності представника підприємства можуть бути пред’явлені відповідному контролюючому органові для огляду або інспектування (у разі, коли контролюючим органом буде прийнято рішення про такий огляд (інспектування).

Місцем проведення огляду (інспектування) є фактична адреса розташування зони митного контролю.

Зазначене електронне повідомлення для органу доходів і зборів є підставою для організації доступу посадових осіб контролюючого органу для проведення огляду (інспектування) товарів та/або відбору зразків; для контролюючих органів — заявою на проведення відповідних процедур відповідного державного контролю.

У разі бажання підприємства провести одночасно з оглядом (інспектуванням) товарів та/або відбором зразків контролюючим органом фізичний огляд (інспектування) товарів з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному в товаросупровідних документах, звернення підприємства про такий фізичний огляд оформляється шляхом проставляння окремої відмітки в електронному повідомленні.

Інформаційна система після отримання від підприємства електронного повідомлення і сканованих копій документів перевіряє електронний цифровий підпис посадової особи підприємства. У разі позитивного результату такої перевірки інформаційна система зберігає отримані повідомлення і документи, формує відповідні відомості з попередніх або періодичних митних декларацій (у разі надання згоди підприємства), інформує відповідний контролюючий орган про їх надходження шляхом відображення електронного повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності даних в інформаційній системі надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи органу за місцезнаходженням митниці призначення, надає можливість перегляду попередніх випадків здійснення відповідного державного контролю товарів даного підприємства.

Інформаційна система відображає у веб-інтерфейсі для контролюючого органу також результати державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю, які:

проведено у формі попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України органами доходів і зборів (крім радіологічного контролю);

завершено у повному обсязі у пункті пропуску через державний кордон України залученими уповноваженими посадовими особами контролюючих органів або посадовими особами контролюючих органів, які здійснюють радіологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, у яких не забезпечено функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

Про дату і час надсилання повідомлення і документів контролюючому органові для проведення відповідного виду державного контролю, а також про негативні результати перевірки електронного цифрового підпису чи помилки у реквізитах попередньої або періодичної митної декларації інформаційна система повідомляє підприємству.

Уповноважена посадова особа в найкоротший можливий строк, але не більше ніж чотири робочих години з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів:

1) приймає в порядку, встановленому законодавством, одне з таких рішень:

завершення відповідного виду державного контролю;

відмова в завершенні здійснення відповідного виду державного контролю;

проведення огляду (інспектування) товарів;

проведення огляду (інспектування) товарів та відбору зразків;

проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо);

повернення вантажу за межі митної території України;

знищення вантажу;

товар не підлягає відповідному виду державного контролю;

2) вносить до інформаційної системи інформацію про прийняте рішення та наводить детальне обґрунтування підстав прийнятого рішення, крім випадків прийняття рішення про завершення контролю. У разі необхідності під час проведення огляду (інспектування) товарів або відбору зразків пред’явлення чи передання контролюючому органу оригіналів документів, необхідних для здійснення згідно із законодавством відповідного виду державного контролю, — зазначає вичерпний перелік таких документів;

3) вносить до інформаційної системи інформацію про дату і час проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків (якщо приймається відповідне рішення). У разі неможливості проведення такого огляду (інспектування) або відбору зразків на дату і час, наведені підприємством в електронному повідомленні, вносить до інформаційної системи з обґрунтуванням причин інформацію про найближчі дату і час, коли може бути проведений огляд (інспектування) або відбір зразків контролюючим органом.

У разі коли протягом трьох робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів уповноважена посадова особа не внесла до інформаційної системи будь-якого рішення, інформаційна система створює окреме повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності необхідних даних надсилає листа на адресу електронної пошти адміністратора системи контролюючого органу.

Якщо протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів уповноважена посадова особа чи адміністратор контролюючого органу не вносили до інформаційної системи будь-якого рішення, інформаційна система автоматично формує рішення про здійснення відповідного виду державного контролю. У цьому разі відповідні види державного контролю вважаються проведеними. Зазначене рішення є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Інформаційна система повідомляє відповідному контролюючому органу про автоматично сформовані рішення щодо здійснення відповідного виду державного контролю шляхом відображення окремого електронного повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності необхідних даних надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи за місцезнаходженням митниці призначення та адміністратора системи контролюючого органу.

Для формування інформаційною системою рішень про здійснення відповідного виду державного контролю, які є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, робочими годинами є час (крім вихідних, святкових і неробочих днів):

понеділок — четвер — з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00;

п’ятниця — з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45.

У разі коли для структурних підрозділів контролюючих органів встановлено інший графік роботи, дії, передбачені цим Порядком, вчиняються уповноваженими посадовими особами в межах установленого для них графіка роботи.

У разі виникнення технічних збоїв в інформаційній системі відлік робочих годин для автоматичного формування рішення про здійснення відповідного виду державного контролю зупиняється, про що після відновлення роботи інформаційної системи повідомляється відповідним підприємствам, уповноваженій посадовій особі та адміністратору контролюючого органу.

Якщо наведені в електронному повідомленні дата і час, коли товари в митниці прибуття можуть бути у присутності представника підприємства пред’явлені відповідному контролюючому органові для можливої перевірки, не збігаються з датою і часом проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків, що внесені контролюючим органом до інформаційної системи відповідно до підпункту 3 пункту 24 цього Порядку, інформаційна система формує для органу доходів і зборів, у зоні митного контролю якого перебувають товари, повідомлення про необхідність узгодження між підприємством та контролюючим органом дати і часу проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків.

За наявності розбіжностей у даті і/або часі проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків, запропонованих підприємством і контролюючим органом, інформаційна система в електронному повідомленні підприємству наводить запропоновану контролюючим органом дату і час проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків, а також контактні дані посадових осіб органу доходів і зборів, відповідальних за узгодження дати і часу проведення такого огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків.

Інформаційна система надсилає повідомлення підприємству щодо здійснення відповідного виду державного контролю не пізніше ніж через 15 хвилин після внесення уповноваженою посадовою особою інформації про прийняте рішення, але не раніше:

підтвердження в установленому порядку посадовою особою органу доходів і зборів факту доставки товарів у повному обсязі до митниці призначення під час переміщення товарів на підставі періодичної або попередньої митної декларації, яка містить відомості, достатні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до митниці призначення;

пропуску товарів через митний кордон України на підставі попередньої митної декларації, яка містить відомості, достатні для випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію.

Якщо дата і час проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків, запропоновані контролюючим органом, є прийнятими для підприємства, підприємство інформує про це орган доходів і зборів шляхом надсилання електронного повідомлення.

Огляд (інспектування) товарів та/або відбір зразків проводиться одночасно всіма контролюючими органами та за наявності звернення декларанта про фізичний огляд з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному в товаросупровідних документах, — органами доходів і зборів.

Обов’язок щодо узгодження з підприємством дати і часу проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків контролюючими органами покладається на посадових осіб органу доходів і зборів, у зоні митного контролю якого перебувають товари. Огляд (інспектування) товарів повинен бути призначений на найближчий можливий час, але не пізніше ніж через 12 робочих годин від часу, запропонованого підприємством.

Інформація про узгоджені підприємствами та всіма контролюючими органами дату і час, місце проведення огляду (інспектування) вноситься посадовою особою органу доходів і зборів до інформаційної системи.

У разі коли представник підприємства не з’являється в узгоджені з контролюючими органами час та місце проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків, уповноважена посадова особа контролюючого органу вносить до інформаційної системи відмітку про відмову у завершенні відповідного виду державного контролю.

Якщо в узгоджені час та місце проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків не з’являється уповноважена посадова особа контролюючого органу, посадові особи органу доходів і зборів, у зоні митного контролю якого перебувають товари, вживають заходів для організації проведення контролюючим органом такого огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків, а також інформують адміністратора відповідного контролюючого органу.

У разі коли підприємство не приймало рішення про застосування інформаційної системи, посадова особа органу доходів і зборів за зверненням підприємства організовує одночасний огляд (інспектування) всіма контролюючими органами.

Оригінали документів, необхідних для здійснення згідно із законодавством відповідного виду державного контролю, пред’являються та/або передаються підприємством контролюючому органові під час проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків на вимогу відповідного контролюючого органу.

Уповноважені посадові особи протягом 30 хвилин з моменту завершення в установленому порядку відповідного виду державного контролю, в тому числі в разі неподання митної декларації органові доходів і зборів, вносять з використанням веб-інтерфейсу до інформаційної системи відмітки про рішення щодо його здійснення, передбачені пунктом 24 цього Порядку.

Органи доходів і зборів у місцях проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків надають уповноваженим посадовим особам доступ до веб-інтерфейсу інформаційної системи.

Орган доходів і зборів не може заборонити підприємству здійснити фізичний огляд товарів з метою проведення перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному у супровідних документах, під час огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків контролюючим органом. Результати фізичного огляду товарів ураховуються органом доходів і зборів під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відповідно до Митного кодексу України.

За наявності у місцях проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків стаціонарних чи портативних технічних засобів митного контролю, які забезпечують відеоспостереження, такий огляд проводиться з обов’язковою його відеофіксацією.

Особливості здійснення видів державного контролю під час ввезення товарів на митну територію України у разі здійснення їх митного оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України

У разі ввезення товарів на митну територію України та розміщення їх у зонах митного контролю на територіях морських (річкових), авіаційних пунктів пропуску через державний кордон України підприємство може для здійснення відповідних видів державного контролю надіслати органові доходів і зборів електронне повідомлення та скановані копії документів з електронним цифровим підписом, що необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю.

Замість сканованих копій транспортних (перевізних) документів, рахунків-фактур (інвойсів), контрактів, сертифікатів походження підприємство може надіслати разом з електронним повідомленням відомості про товарну партію, які містять дані, що згідно із законодавством вносяться до попередньої митної декларації (за винятком відомостей про вартість товарів).

В електронному повідомленні підприємство зазначає реквізити транспортного (перевізного) документа та рахунка-фактури (інвойса), на підставі яких товари перетнули митний кордон України, номери контейнерів (якщо товари переміщуються у контейнерах), дату і час, коли товари в зоні митного контролю пункту пропуску через державний кордон України можуть бути пред’явлені у присутності представника підприємства відповідному контролюючому органові для можливої перевірки.

Інформаційною системою, посадовими особами органу доходів і зборів, що здійснюють митне оформлення товарів у пунктах пропуску через державний кордон України, а також уповноваженими посадовими особами вчиняються дії, визначені пунктами 23-32 цього Порядку.

Інформаційна система надсилає повідомлення підприємству про результати розгляду його електронного звернення щодо здійснення відповідного виду державного контролю не пізніше ніж через 15 хвилин після внесення уповноваженою посадовою особою інформації про прийняте рішення.

Вивезення товарів за межі митної території України

З моменту, коли розпочато завантаження транспортного засобу для вивезення товарів за межі митної території України, підприємство має право надіслати органові доходів і зборів, в якому відбуватиметься митне оформлення товарів для їх вивезення за межі митної території України (далі — митниця відправлення), електронне повідомлення та скановані копії документів з електронним цифровим підписом, що необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю.

Замість сканованих копій транспортних (перевізних) документів, комерційних рахунків, контрактів, сертифікатів походження підприємство може надіслати до інформаційної системи разом з електронним повідомленням відомості про товарну партію, які містять дані, що згідно із законодавством вносяться до митної декларації, на підставі якої здійснюється вивезення товарів (за винятком відомостей про вартість товарів).

В електронному повідомленні підприємство зазначає реквізити зовнішньоекономічного договору (документа, що його замінює), рахунка-фактури (інвойса), яким визначається партія товарів, та транспортного (перевізного) документа, на підставі якого товари переміщуватимуться до пункту пропуску через державний кордон України, номер та дату реєстру номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документів за митною декларацією (якщо товари вивозяться на підставі періодичної митної декларації), місцезнаходження товарів, дату і час, коли товари можуть бути пред’явленні відповідному контролюючому органові для можливої перевірки (огляду або інспектування) у присутності представника підприємства.

Інформаційна система після отримання від підприємства електронного повідомлення та сканованих копій документів перевіряє електронний цифровий підпис посадової особи підприємства. У разі позитивного результату перевірки електронного цифрового підпису інформаційна система забезпечує зберігання отриманих повідомлення і документів, інформує відповідний контролюючий орган про їх надходження шляхом розміщення відповідної інформації у веб-інтерфейсі та за наявності даних в інформаційній системі надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи за місцезнаходженням митниці відправлення.

Про дату і час надсилання повідомлення і документів контролюючому органові для здійснення відповідного виду державного контролю, а також про негативні наслідки перевірки електронного цифрового підпису інформаційна система надсилає повідомлення підприємству.

Уповноважена посадова особа в найкоротший можливий строк, але не більший, ніж чотири робочих години з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів:

1) приймає в порядку, встановленому законодавством, одне з таких рішень:

завершення контролю;

відмова в завершенні здійснення контролю;

проведення огляду (інспектування) товарів;

проведення огляду (інспектування) товарів та відбору зразків;

проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо);

товар не підлягає відповідному виду контролю;

2) вносить до інформаційної системи інформацію про прийняте рішення та наводить детальне обґрунтування підстав прийняття рішення, крім випадків прийняття рішення про завершення контролю;

3) вносить до інформаційної системи найменування і реквізити документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (у разі їх наявності);

4) вносить до інформаційної системи інформацію про дату і час проведення огляду (інспектування) товарів чи відбору зразків — у разі прийняття відповідного рішення. У разі неможливості проведення такого огляду (інспектування) чи відбору зразків на дату, час і в місці, що зазначені підприємством в електронному повідомленні, вносить до інформаційної системи інформацію про найближчі дату, час і місце, коли може бути проведений огляд (інспектування) товарів чи відбір зразків контролюючим органом, та обґрунтування причин неможливості проведення такого огляду (інспектування) чи відбору зразків у визначений підприємством час.

У разі коли протягом трьох робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів уповноважена посадова особа не внесла до інформаційної системи будь-якого рішення, інформаційна система створює окреме повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності необхідних даних надсилає листа на адресу електронної пошти адміністратора системи контролюючого органу.

Якщо протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів уповноважена посадова особа чи адміністратор контролюючого органу не вносили до інформаційної системи будь-якого рішення, інформаційна система автоматично формує рішення про здійснення відповідного виду державного контролю. У цьому разі відповідні види державного контролю вважаються проведеними. Зазначене рішення є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Облік робочого часу для цілей прийняття системою рішень про здійснення відповідного виду державного контролю, у тому числі у разі виникнення технічних збоїв у роботі системи, а також вимоги щодо проведення державного контролю посадовими особами контролюючих органів відповідно до встановленого графіка їх роботи визначаються пунктом 25 цього Порядку.

Інформаційна система надсилає повідомлення відповідному контролюючому органу про автоматично сформовані рішення щодо здійснення відповідного виду державного контролю шляхом розміщення окремого повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності необхідних даних в інформаційній системі надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи за місцезнаходженням митниці відправлення та адміністратора системи контролюючого органу.

Інформаційна система надсилає повідомлення підприємству щодо здійснення відповідного виду державного контролю одразу після внесення уповноваженою посадовою особою інформації про прийняте рішення.

У разі автоматичного формування інформаційною системою рішення про здійснення відповідного виду державного контролю підприємство отримує право здійснити задеклароване переміщення об’єктів регулювання, інформаційна система попереджає підприємство про необхідність дотримання законодавства суміжних держав у частині подання оригіналів фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв для країн СНД тощо.

У пунктах пропуску через державний кордон України, в яких забезпечено функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль вважається завершеним, якщо товари випущені з пункту пропуску через державний кордон України для вивезення їх за межі митної території України. У такому разі інформаційна система на підставі відмітки посадової особи органу доходів і зборів про пропуск товарів автоматично формує дані про здійснення радіологічного контролю.

Незалежно від рішення підприємства про застосування інформаційної системи підставою для оформлення митної декларації на товари, що вивозяться за межі України і підлягають державному радіологічному контролю, є зазначення в такій митній декларації коду пункту пропуску виїзду через державний кордон України як органу доходів і зборів, в якому забезпечено функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів. При цьому проставлення контролюючими органами на товаросупровідних(товаротранспортних) документах відповідних відміток, печаток та штампів не здійснюється.

Внесення до інформаційної системи відомостей про встановлення чи скасування заборон контролюючими органами та державними органами

У разі встановлення відповідно до законів заборони щодо переміщення через державний кордон України окремих товарів уповноважена посадова особа вносить до інформаційної системи з використанням програмного забезпечення, що розробляється ДФС, інформацію про заборону.

Інформаційна система дає змогу користувачам вивчати скановані копії документів, згідно з якими запроваджена заборона щодо переміщення через державний кордон України окремих товарів.

У разі скасування контролюючим органом або державним органом заборони щодо переміщення через державний кордон України окремих товарів уповноважена посадова особа вносить до інформаційної системи відповідні відомості.

Відомості про встановлення та скасування заборони щодо переміщення через державний кордон України окремих товарів, внесені до інформаційної системи з використанням спеціального програмного забезпечення, застосовуються органами доходів і зборів та не потребують дублювання у паперовій формі.

Внесення контролюючими органами та державними органами до інформаційної системи документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення

У разі видачі відповідно до законів документів, які підтверджують дотримання обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України, уповноважені посадові особи вносять з використанням спеціального програмного забезпечення до інформаційної системи відомості про такі документи у форматі, узгодженому з ДФС.

Формат електронних документів базується на міжнародних стандартах електронного обміну даними.

Відомості про видані документи, внесені до інформаційної системи з використанням спеціального програмного забезпечення, застосовуються органами доходів і зборів одразу після оновлення бази даних і не потребують дублювання у паперовій формі.

Під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів інформаційна система формує відомості про використання документів, зазначених у пункті 45 цього Порядку, та передбачає можливість перегляду таких відомостей уповноваженими посадовими особами.

Пункти 41-47 цього Порядку застосовуються з моменту впровадження спеціального програмного забезпечення для кожного типу документів, про що ДФС інформує на власному офіційному веб-сайті та повідомляє користувачам.”.


7.12.2017 21:53 не то читаете

Ищите законопроэкт 7302 и 7303, это последний и самый оптимистичный. Ещё раньше был (и до сих пор блуждает по ВРУ) законопроэкт 7010, там гораздо всё хуже. Какой из них примут покажет время…


7.12.2017 23:40 эколог

а еще хуже это что инспекторов вешать будут?


8.12.2017 6:57 7302,7303

Найдите и прочитайте. В 7302 и 7303 само понятие “экологический контроль” никуда не исчезает (имеется ввиду контроль грузов и транспортных средств); так же, они не вносят изменений в ст. 20-2 Закона Украины про ОНПС где радиология за экоинспекторами. А вот 7010 — это совсем другая история, этот законопроект убирает экоинспекторов отовсюду, из всех нормативных актов просто вычеркивает всякое упоминание о таком виде контроле. Найдите на сайте ВРУ и сами сравните их.


8.12.2017 8:49 Гена

Очень хочется , что б этих двух мразей — Семерака петуха и недовыебаного Яковлева уже убрали Н А Х У Й! Из-за этих двух Г О Н Д О Н О В , которые думают только о бабле ложится вся наша структура! А эти П И Д А РЫ под прикрытием Ген прокуратуры и СБУ , косят себе бабло! Один Гондон обилечивпет инспекцию , второй уже помогает оформить Марчевскому транс кордон, что б С П И З Д И Т Ь бюджет министерства ! Вот так ! Себе зарабатывают , а нас имеют ! Твари !!


8.12.2017 8:54 Мін еко

Гені! А що ти думав? Навіщо ліквідація? Щоб зробити вертикаль під себе! Всіх, хто не в команді нахер, а своїх до корита! Ця йобана шайка скоро за все відповість! І за бюджети і за перевірки і знищення ліцензіатів і за Марчевського і ці 3 млн які Яковлєв збирає в місяць з інспекції і заносить пару кулі з міністром скоро застрягнуть у нього в дупі!


8.12.2017 8:58 F u c k off

ПАРАКУДА СЕМЕРАК И ЯКОВЛЕВ — ТРИ П И Д А Р А С А , которых надо ОБОСЦАТЬ ! В Ы Е Б А Т Ь ИХ ЖЁН ! Хотя их наверное и так е бут другие !


8.12.2017 9:00 Рома

Вы все здесь пиздите шныри , а сами ему каждый месяц бабки носите и жопу лижите! Животные


8.12.2017 9:05 Эко грин

ИЛЬЯ МАРЧЕВСКИЙ ВСЕМ МИНИСТРАМ ПОМОГАЛ ВЫВОДИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ НА УТИЛИЗАЦИЮ ПЕСТИКОВ, И СЕМЕРАКУ С ПАРАКУДОЙ ПОМОЖЕТ ! И НИКТО ИМ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ! ВСЕ В ДОЛЕ СБУ , ПРОКУРАТУРА И МИНИСТЕРСВО ! Пока вас лохов реструктуризируют они себе уже по пара млн $ заработают!


8.12.2017 9:36 Север

Да , они реально охуели! Наладили контакт с СБУ И ПРОКУРАТУРОЙ и пилят бабло! А если не заносишь — полставляют! Пару дней назад у нас в министерстве приняли Шевцову из отдела воздуха , а как? А СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЧУК попросил своих подельников из СБУ ее вьебать , что б мимо кассы деньги не шли ! Все только через его человека или по безналу через УКРЭКОПРОМ! Пидар ! А ей месяц до пенсии оставался ! И эти мраки даже не скрывают, что это они ! Что б другим не повадно было!


8.12.2017 10:17 Запад

и все же когда “праздник” начинается? ожидание сука уже просто убивает.


8.12.2017 10:37 Восток

А кабмин бюджет выделил на ликвидацию и запуск новой службы ?


8.12.2017 10:59 Запад

тут писали что один отдел должны ликвидировать, министр сказал что экологов на границе не должно быть.и деньги якобы уже выделили. вопрос когда будут убирать? у нас тоже предлагают идти на районы, но не всем. народ пока думает.


8.12.2017 12:56 Гогі

І став Остап на коліна і брав в рота у Гройсмана … І їбали його Гройсман з Димчиною , їбали довго! Але гроші бюджетні дали, не багато, бо лох! Спалитися може! Якоалев ми чекаємо тебе в сауні! Єбати будемо жорстко, але будеш працювати! Ти нам подобаєшся, ти веселий ШНИРЬ!


8.12.2017 13:25 Игорь Яковлев

Я честный человек! Я вас всех выебу!


8.12.2017 13:28 Сергей Лукьянчук ( Орел - не петух) прошу не путать

Перед тем , как нас ебать — перестань сцать себе на яйца ! Дефективный говноед, любящий бабло! Тебя ещё успеют въебать до пенсии!


8.12.2017 13:33 Сергей Лукьянчук ( Петух - не путать с орлом)

Это все провокация ! Не надо писать от моего имени! Да, и ещё Игорь, братан! Спасибо за Одессу Причерноморку! Теперь все будет ок ! Почувствуешь в конце месяца !


8.12.2017 13:37 Игорь Пидарасович Яковлев

Будете себя хорошо вести — пойдёте по переводу! Я Король! Меня назначили!


8.12.2017 13:42 Остап Семерак

Ты пока ВО скотина ! И не забывай это! Будешь хорошо работать , будешь начальником в новой структуре! Но , сука 3 млн гривен в месяц мало! Старайся ! Хуй его знает , как ты будешь работать, но старайся! А если меня ебнут — пойдёшь паровозом!


Комментировать