ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Пограничники, давайте поговорим о проблемах в Госпогранслужбе - 4!!

Переходим на новую ветку

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 549

25.03.2019 22:26 Малянчій

Пісаніє св. Назарія вчить нас, що прапорщікі з кадрів блаженні, ібо з них виходять гєнєрали. Гєнєрали сії з виду як справжні, але унутрі вони все ж таки тупі прапоридли. Але близькість до святого духу рятує їх від уваги бєсовскої сили військової прокуратури та дбр.


25.03.2019 22:31 Контрактник

А не тот ли это прапорщик из кадров Роман Богданов, мэчтает стать офицером и начальником кадров??? Богданов в свое время не плохо с нач.кадров Янкивским химичил, каждый на своем уровне, зарабатывал “копеечку” на контрактниках, это понятно, таких же большинство в ДПСУ. Произошла и впрямь в КНЦ не реальная хрень: корупционера Янкивского таки убрали с должности кадровика… А Богданов остался не уязвим…. , интересно, а кто его крышует??? Единственное за что отвечает пр-к Богданов в кадров — это как сбрить денег с контрачей. Кроме своей личной выгоды, кадровиков ничего не интересует. Посчитайте сколько контрактников и контрактниц пришло проходить военную службу в КНЦ??? ну очень интересно, а кто курирует отдел кадров в КНЦ, может Малянчый или св.Назарый???


25.03.2019 22:34 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

И впрямь НЕ ПОСПОРИШ — КАДРЫ решают ВСЕ!!!


25.03.2019 22:42 К Н Ц

І С Т И Н У глаголш с и н мой, друг кращого пророка св. Назарія — прєподобний МалянчіЙ !!! Наставь на путь істинний наших кадровіков у К Н Ц прєподобний МалянчіЙ !!!


25.03.2019 22:43 И что???

Над Богдановым есть начальники — Аврамчук и Билаш, а над ними — Квартырук, а над ними начкадров ЗхРУ и нач ЗхРУ и т.д. по цепочке


25.03.2019 22:51 АДПСУ

Малянчій, негайно розібратись з питання коррупції і взяток в відділі кадрів КНЦ, придивіться до працівників кадрів, що пропрацювали нанад 5 років на посадах в кадрах, чекаю доповіді!


25.03.2019 22:56 Хитрий митник з Танюшовки

Альона Мішенюк яя натюрліх, пока Ромко Мішенюк продавав кордон есесовцям


25.03.2019 23:11 Ярош

Тов. Генерал Мадянчій, що стосуватися вашого теперішнього поклонника підлеглого Богданова, то ви запитайте в Великих Мостах як він там гроші на контрачах заробляв. Там багато хто вам цікавого розкажуть. А тепер в кадрах сховався. з переляку вже почали вам драбинку корруційну розкладати: Аврамчук, Бмлаш, Квартирук, нач. кадрів ЗхРУ, і навіть нач.ЗхРУ вже здали… Прийде час і на нього кайданки надягнуть. Успіхів вам Мадянчій у створені Європійського підрозділу.


25.03.2019 23:23 для -"И что???" - кацапу-членососу богданову роме

Пока ты, стукач, зашёл на сайт и написал пост, здал своих товарищей, китаец спиздил у тебя метр земли и оплодотворил ещё одну шлюху, которая родит китайца. Так что учи китайскую мову и забывай свой язык. А и ещё одно не суйся к нам со своими психическими расстройствами, не здавай корешей, а съезди ка Роман в психушку, в которой китайцы сделают эксперимент: Как в корне уничтожить русских психопатов!


25.03.2019 23:31 Малянчій, терміново провести антикорупційну експертизау в КНЦ!!!

антикорупційна експертиза — діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування — відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи — особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також — незалежно від зазначених умов — чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

державний орган — орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю;

{Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017}

корупційне правопорушення — діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція — використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода — грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок — грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією — діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес — будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції — органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

{Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}

суб’єкти декларування — особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2, пунктах 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

{Абзац п’ятнадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017}

члени сім’ї — особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

виборні особи — Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

{Підпункт “а” пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 576-VIII від 02.07.2015, № 1798-VIII від 21.12.2016}

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

{Підпункт “г” пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 1975-VIII від 23.03.2017}

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);

{Підпункт “ґ” пункту 1 частини першої статті 3 в редакції Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

{Підпункт “д” пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 597-VIII від 14.07.2015, № 766-VIII від 10.11.2015, № 794-VIII від 12.11.2015}

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;

{Підпункт “е” пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 794-VIII від 12.11.2015}

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

{Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено новим підпунктом “з” згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

і) члени державних колегіальних органів;

{Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено підпунктом “і” згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку;

{Підпункт “а” пункту 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017}

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);

{Підпункт “б” пункту 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1403-VIII від 02.06.2016}

в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм, і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої цієї статті;

{Пункт 2 частини першої статті 3 доповнено підпунктом “в” згідно із Законом № 889-VIII від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017}

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, — у випадках, передбачених цим Законом;

{Пункт 3 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

4) кандидати у народні депутати України, зареєстровані у порядку, встановленому Законом України “Про вибори народних депутатів України”, кандидати на пост Президента України, зареєстровані у порядку, встановленому Законом України “Про вибори Президента України”, кандидати в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост;

{Частину першу статті 3 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017}

5) фізичні особи, які:

отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом);

систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, — якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;

є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та/або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції.

{Частину першу статті 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017}

Примітка. Особи, визначені в підпункті “г” частини першої пункту 1 цієї статті, звільняються від обов’язку подання декларації за умови неперебування на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону.


25.03.2019 23:42 НАБУ

Ку ку… КНЦ… Слава Украине!!!!


26.03.2019 5:05 панове !

Вам не надоело заниматься самотыком и самотрахом ? Большинство из вас сатана и «святой Даун» при рождении в темечко поцеловал и благословил. 3,14 -доры вы конченные.


26.03.2019 5:11 В Минюсте пояснили, как проголосовать бездомным

Украинцы без определенного места жительства и регистрации могут быть включены в список избирателей в отделах государственной регистрации избирателей, если обратятся туда со справкой о регистрации в центре для бездомных или в социальной службе, а также с заявлением о желании принять участие в голосовании.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, справка определяет, что лицо состоит на учете, и ее избирательный адрес будет определен или по месту нахождения такого центра или в органе местного самоуправления.

При этом он добавил, что с такой справкой и заявлением о желании проголосовать лица без места регистрации и постоянного места жительства могут прийти к любому отделу государственного реестра избирателей для того, чтобы сегодня до конца дня включили в список избирателей. https://www.facenews.ua/news/2019/442307/


26.03.2019 6:06 читаю ваш "словесный понос" недоноски и охреневаю

Какие-то моральные уроды на донышке болтаются.


26.03.2019 6:11 папереднику - полное шапито . Пыз..дэць уроды

.


26.03.2019 6:49 ОКПП

Служивые, что там с Вашим Сомом Артемом? Зарешал уже? Или на больничку упал?


26.03.2019 8:06 срочник

А в КНЦ кадровики какую таксу за призыв в/с на контракт держат???


26.03.2019 8:13 Везьде своя такса.... кнц - не исключение в длсу,..

Кажись “полное шапито” это кадровики в кинологическом центре — в стране война, а они денег друт безбожно за трудоустройство, призыв на контракт… Видать зажрался этот прапорюга в кадрах….


26.03.2019 8:16 Луганск

Переводите Богданова с загнывающего Запа к нам на Восток, на передке в АТО все болезни лечатся успешно, пересоспитаем!


26.03.2019 8:22 Странно

А что пограничники сейчас на передке воюют? Они же только на транспортних коридорах…контролируют правила пограничного режима.. осуществляют пропуск лиц через линию разграничения…и оперативные подразделения борются с тероризмом…


Комментировать